Menu

EU projects

Vacuum project publications

01.07.2022

"Pētniecības projekta Nr. 3.6 “Vakuuma tehnoloģijas pielāgošana komerctransporta dzinēja gāzu attīrīšanas sistēmas (ATS) gāzu temperatūras krituma samazināšanai”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 1.janvāra līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA”  pētniecības projekta Nr. 3.6 “Vakuuma tehnoloģijas pielāgošana komerctransporta dzinēja gāzu attīrīšanas sistēmas (ATS) gāzu temperatūras krituma samazināšanai” īstenošana.
Veikti testi izgatavotajiem prototipiem. Projekts noslēgts.

02.05.2022

"Pētniecības projekta Nr. 3.6 “Vakuuma tehnoloģijas pielāgošana komerctransporta dzinēja gāzu attīrīšanas sistēmas (ATS) gāzu temperatūras krituma samazināšanai”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 1.janvāra līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA”  pētniecības projekta Nr. 3.6 “Vakuuma tehnoloģijas pielāgošana komerctransporta dzinēja gāzu attīrīšanas sistēmas (ATS) gāzu temperatūras krituma samazināšanai” īstenošana.
Izgatavoti produkta prototipi.

01.03.2022

"Pētniecības projekta Nr. 3.6 “Vakuuma tehnoloģijas pielāgošana komerctransporta dzinēja gāzu attīrīšanas sistēmas (ATS) gāzu temperatūras krituma samazināšanai”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 1.janvāra līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA”  pētniecības projekta Nr. 3.6 “Vakuuma tehnoloģijas pielāgošana komerctransporta dzinēja gāzu attīrīšanas sistēmas (ATS) gāzu temperatūras krituma samazināšanai” īstenošana.
Veikti aprēķini un izstrādāti prototipa koncepti.

10.01.2022

"Pētniecības projekta Nr. 3.6 “Vakuuma tehnoloģijas pielāgošana komerctransporta dzinēja gāzu attīrīšanas sistēmas (ATS) gāzu temperatūras krituma samazināšanai” progress.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 1.janvāra līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2022. gada 1.janvārī uzsāka pētniecības projekta Nr. 3.6 “Vakuuma tehnoloģijas pielāgošana komerctransporta dzinēja gāzu attīrīšanas sistēmas (ATS) gāzu temperatūras krituma samazināšanai” īstenošanu.

DBF project publications

14.04.2022

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

Pēc līguma noslēģšanas ar FRITEKS OU par “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDI”
Gala produkta ražošanas iekārta un Laboratorijas iekārtas parametru testēšana irpiegādātas SIA "Dinex Latvia" ražotnē.
Projekts „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē ir noslēgts.

01.03.2022

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

Pēc līguma noslēģšanas ar FRITEKS OU par “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDI”
Gala produkta ražošanas iekārta un Laboratorijas iekārtas parametru testēšanai atrodas izstrādes procesā, piegāde plānota līdz 15/04/2022

03.01.2022

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

Pēc līguma noslēģšanas ar FRITEKS OU par “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDI”
Gala produkta ražošanas iekārta un Laboratorijas iekārtas parametru testēšanai atrodas izstrādes procesā.

29.10.2021

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

Pēc līguma noslēģšanas ar FRITEKS OU par “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDI” 21/08/2021 piegādāts Aprīkojums uzmavu jeb fitingu salikšanai.

21.08.2021

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

Pēc līguma noslēģšanas ar FRITEKS OU par “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDI” 21/08/2021 piegādāta Griešanas un metināšanas iekārta.

19.08.2021

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

19/08/2021 noslēgts līgums ar FRITEKS OU par “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDI”
Gala produkta ražošanas iekārta
Laboratorijas iekārtas parametru testēšanai

03.08.2021

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 iepirkuma “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDE” rezultāti

Iepirkuma par “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDE” iesniegto piedāvājumu izvērtēšana notika 03/08/2021. Atbilstoši iesniegto piedāvājumu izvērtējumam, vērtēšanas komisija vienbalsīgi nolēma, ka:
Lote1 (Gala produkta ražošanas iekārta): FRITEKS OU tiek atzīts par iepirkuma lotes uzvarētāju
Lote2 (Laboratorijas iekārtas parametru testēšanai): FRITEKS OU tiek atzīts par iepirkuma lotes uzvarētāju

18.06.2021

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

14/06/2021 noslēgts līgums ar FRITEKS OU par “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDI”
Griešanas un metināšanas iekārta
Aprīkojums uzmavu jeb fitingu salikšanai

14.06.2021

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 iepirkuma “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDE”

Iepirkums nepieciešams “DINEX LATVIA” SIA projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043, īstenošanai.
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/659691
Piedāvājumi jāiesniedz “DINEX LATVIA” SIA birojā Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043 līdz 07.07.2021. plkst. 17.00.

01.06.2021

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 iepirkuma “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDE” rezultāti

Iepirkuma par “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDE” iesniegto piedāvājumu izvērtēšana notika 01/06/2021. Atbilstoši iesniegto piedāvājumu izvērtējumam, vērtēšanas komisija vienbalsīgi nolēma, ka:
Lote1: Nav saņemts neviens piedāvājums
Lote2: FRITEKS OU tiek atzīts par iepirkuma lotes uzvarētāju
Lote3: Nav saņemts neviens piedāvājums
Lote4: FRITEKS OU tiek atzīts par iepirkuma lotes uzvarētāju

29.03.2021

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 iepirkums “EKSPERIMENTĀLĀS DBF KOMPONENTES GALA PRODUKTA RAŽOŠANAS IEKĀRTAS UN DBF TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA PIEGĀDE”

Iepirkums nepieciešams “DINEX LATVIA” SIA projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043, īstenošanai.
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/650091
Piedāvājumi jāiesniedz “DINEX LATVIA” SIA birojā Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043 līdz 21.04.2021. plkst. 17.00.

30.12.2020

“Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress”

Pēc līguma noslēģšanas ar FRITEKS OU par "Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi un piegādi". Iekārta izstrādes procesā oktobrī piegādātas Iekārtas daļas:

Caurules veidošanas mašīna (Hose forming unit)
Vadības iekārta (Control unit)
Sloksnes attinējs (Strip puller)

21.09.2020

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress”

Pēc līguma noslēģšanas ar FRITEKS OU par "Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi un piegādi". Iekārta ir izstrādes procesā un septembrī jau piegādāta Iekārtas daļa: DBF kasete jeb sloksnes formēšanas iekārta (DBF shape forming cassette/module).

22.07.2020

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

Pēc līguma noslēģšanas ar FRITEKS OU par "Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi un piegādi". Iekārta ir izstrādes procesā.

24.04.2020

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

18/03/2020 noslēgts līgums ar FRITEKS OU par "Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi un piegādi".

15.02.2020

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

Iesniegti grozījumi eksperimentālajā tehnoloģijā:
Paredzot DBF formas veidošanas moduli, kurš spētu nodrošināt stabilu, precīzu ražošanas procesu, neatkarīgi no operatora; Paredzot divas papildus DBF formas veidošanas moduļa sastāvdaļas, kas nodrošinātu Dinex Latvia izstrādātu vītnes gredzenu ražošanu.

15.11.2019

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 “Iepirkuma par Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi rezultāts”

Iepirkuma par "Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi un piegādi" iesniegto piedāvājumu izvērtēšana notika 14/11/2019. Atbilstoši iesniegto piedāvājumu izvērtējumam, vērtēšanas komisija vienbalsīgi nolēma, ka FRITEKS OU tiek atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

21.10.2019

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 “Iepirkums par Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi”

Iepirkums nepieciešams “DINEX LATVIA” SIA projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043, īstenošanai.
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/594883
Piedāvājumi jāiesniedz “DINEX LATVIA” SIA birojā Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043 līdz 11.11.2019. plkst. 17.00.

14.08.2019

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 “Griešanas un metināšanas iekārtas iepirkuma progress”

Ņemot vērā to, ka Dinex Latvia 03.05.2019 izsludinātajā iepirkumā par griešanas un metināšanas iekārtu netika saņemts neviens piedāvājums, veiksmīgas projekta realizācijas nodrošināšanai tiek izskatīta iespēja veikt grozījumus projektā, precizējot iepriekš izstrādāto ražošanas tehnoloģiju.
Projektu plānots turpināt, izsludinot iepirkumu par citu eksperimentālās tehnoloģijas komponenti – DBF formas veidošanas moduli.  

03.05.2019

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 “Iepirkums par griešanas un metināšanas iekārtas piegādi”

Iepirkums nepieciešams “DINEX LATVIA” SIA projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043, īstenošanai.
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
Piedāvājumi jāiesniedz “DINEX LATVIA” SIA birojā Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043 līdz 07.06.2019. plkst. 17.00.

Lego project publications

01.12.2021

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Pabeigta saliekamā tipa konduktora ražošanas procesa izstrāde.
Veikti konduktora testi un analīze - rezultats pozitīvs.
30/11/2021 "Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” ir veiksmīgi noslēgta.

30.09.2021

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Pabeigta materiālu izpēte. Pabeigts prototipa otrais posms, novērsti trūkumi, veikti prootipa testi - rezultāti pozitīvi.
Uzsākts darbs pie ražošanas procesa konduktora komponentēm.

30.06.2021

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Izstrādāts 3D modelis  saliekama universāla konduktora modelim  (produktu grupai caurules)
Pabeigts prototipa pirmais posms, veikti testi un konstatēti trūkumi, sagatavots plāns trūkumu novēršanai un prototipa pabeigšanai.
Uzsākts darbs pie alternatīviem konduktora ražosanas materiāliem un komponentiem.

31.03.2021

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Izstrādā locīšana konduktora 3D modeļa gala versija.
Ir veikti locīšanas komponenšu iepirkumi un uzsākts prototipa izgatavošanas process.
Ir uzsākti metināšanas konduktora testi un ir iegūti pirmi pozitivie rezultāti.
Turpinās konduktora salikšanas tehnoloģijas testēšanas uz saliekamas pamatnes ar esošiem un alternatīviem instrumentiem.

30.12.2020

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Noslēgts līgums ar RTU par "Unversālā automātiskā locīšanas konduktora cauruļu ģeometrijas pārbaudei pēc locīšanas" izstrādi. Izpētīts instrumentu elementu iedalījums produktu grupai: caurules ar flex elementu. Izstrādāts 3D modelis saliekamā konduktora modelim ar alternatīviem instrumentiem un saliekamu pamatni. Izgatavots prototips no saliekamas pamatnes ar esošajiem un alternatīviem instrumentiem.

21.09.2020

Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Uzsākta metināšanas un salikšanas konduktora protatipa komponenšu izgatavošana. Uzsākta sadarbība ar RTU par locīšanas konduktora protatipa izgatavošanu. Uzsākta 3d mērījumu tehnoloģiojas attīstība.

22.07.2020

Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Izpētīti ražošanā pieejamie konduktori, konduktoru attīstības sadalīšana pēc operācijām. Ražošanas konduktoru elementu sadale un specifikācijas sastādīšana. Sagatavoti 3D modeļi locīšanas, zāģēšanas un metināšanas konduktoriem. Uzsākta konduktoru salikšanas un izjaukšanas tehnoloģijas testēšana.

22.04.2020

Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Izgatavots universāls konduktora prototips vertikālam lentzāģim. Veikts universālā locīšanas konduktora salikšanas tests no standarta elementiem (izmantojot 3D metināšanas galdu), priekšrocību un trūkumu analīze. Uzsākta 3D modeļa izstrāde universālajam locīšanas konduktoram. Veikts universālā metināšanas konduktora salikšanas tests no standarta elementiem (izmantojot 3D metināšanas galdu), priekšrocību un trūkumu analīze.

26.01.2020

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Veikti konduktoru pamat bāzes pētījumi, pēc kuriem izgatavots pirmais prototips.
Veikta analīze un izdarīti secinājumi turpmākajām darbībām, sastādīts darbību plāns nākamajam kvartālam.

26.10.2019

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Nākamais solis projekta realizācijas virzienā ir izsludināt publisko iepirkumu - materiālu izpēte pamatojoties uz prasībām.
Prasību sastādīšanā tika iesaistīti Latvijas universitāšu zinātnieki un pētnieki. Šī procesa laikā tika konstatēts, ka nav iespējams definēt prasītā materiāla galveno parametru – temperatūras robežas, jo tas tiks pielietots metināšanas procesos. Līdz ar to tika pieņemts lēmums veikt papildus iepirkumu termisko procesu izpētei metināšanas operāciju laikā.  
Uz doto brīdi notiek darbs ar specifikācijas izstrādi un tiks veikta papildus iepirkuma izsludināšana.

10.06.2019

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  uzsākšana"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt saliekamā tipa konduktoru, kuru var izgatavot no universālām komponentēm, neizmantojot metināšanu, proti, izmantot atsevišķas detaļas kā konstruktoru. Tādejādi tiks panākta iespēja unificēt saliekamā tipa konduktora komponentes tā, lai tās var pasūtīt ārpakalpojumā un darbs nav atkarīgs tikai no uzņēmumā pieejamās kapacitātes. Plānotais rezultāts ir eksperimentālās izstrādes ietvaros attīstīt universālās saliekamā tipa konduktoru komponentes, lai varētu komplektēt dažādus konduktorus, kādi nepieciešami dažādu produktu ražošanai.
Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 30.novembrim.
Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 468 742.65, tai skaitā EUR 117 185.66 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.  

DLTD project publications

01.07.2022

Pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošanas progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsākts pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošana.
Veikti testi izgatavotajiem prototipiem. Projekts noslēgts.

15.03.2022

Pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošanas progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsākts pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošana.
Izgatavotas visas komponentes prototipa izgatavošanai, notiek prototipa izgatavošana. Notiek sagatavošanās darbi prototipa testēšanai.

09.12.2021

Pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošanas progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsākts pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošana.
Veikta materiālu atlase un testi. Uzsākta prototipa sagatavošana turpmākajiem testiem.

30.09.2021

Pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošanas progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsākts pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošana.
Izstrādāts prototipa 3D modelis. Izgatavots prototips un veikti testi. Turpinās darbs pie materiālu analīzes.

30.06.2021

Pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošanas progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsākts pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošana.
Turpinās tirgū pieejamo koponenšu materiālu izpēte un paraugu iepirkšana. Veikti pirmie testi. Turpinās koncepta attīstīšana. Uzsākta 3D modeļa izstrāde.

31.03.2021

Pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošanas progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsākts pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošana.
No definētajiem produkta kritērijiem veikta izpēte un izvēlēts attītsīt 1 konceptu, kurš  atbilst izvirzītajai specifikācijai.
Uzsākta tirgū pieejamo koponenšu materiālu izpēte un paraugu pasūtīšana.

04.01.2021

Pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošanas progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsāk pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošanu.
Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt tehniski (vibrācijas izturīgāku) un termiski efektīgāku (funkcionāli pilnvērtīgu) komerctransporta dzinēja izplūdes sistēmas noplūžu noturīgu elastīgo savienojumu, kas atbilstu esošajām EURO6 un topošajām EURO7 prasībām.
Pētījumu plānots realizēt līdz 2022.gada 30.jūnijam. Tā kopējās izmaksas plānotas EUR 510 000, tai skaitā EUR 127 500 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

DAETM project publications

04.07.2022

Pētniecības projekta Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanas progress

Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros Nr.1.2.1.1/18/A/007 “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā”
Projekta "VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā"SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsāka pētniecības projektu Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanu.
Izgatavots uzlabotā izolācijas materiāla prototips un veikti testi. Projekts noslēgts.

15.03.2022

Pētniecības projekta Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanas progress

Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros Nr.1.2.1.1/18/A/007 “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā”
Projekta "VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā"SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsāka pētniecības projektu Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanu.
Sagatavoti prototipi un veikti laboratoriskie testi. Veikta materiālu struktūras un sastāva analīze. Definēti pielietojamais koncepts.

20.12.2021

Pētniecības projekta Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanas progress

Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros Nr.1.2.1.1/18/A/007 “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā”
Projekta "VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā"SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsāka pētniecības projektu Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanu.
Pēc materiālu  izpētes, pieņemts lēmums par attīstības virziena notekšanu.
Turpinās materiālu testi, noteikti nepieciešamie uzlabojumi attīstāmajam materiālam.

30.09.2021

Pētniecības projekta Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanas progress

Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros Nr.1.2.1.1/18/A/007 “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā”
Projekta "VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā"SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsāka pētniecības projektu Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanu.
Veikti potenciālā materiāla testi  un simulācija. Izveidots potenciālās koncepcijas apraksts.

30.06.2021

Pētniecības projekta Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanas progress

Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros Nr.1.2.1.1/18/A/007 “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā”
Projekta "VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā"SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsāka pētniecības projektu Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanu.
Pabeigta tirgū pieejamo materiālu izpēte un iegāde.
Veikti testi ar pieejamajiem materiāliem, veikti rezultātu apkopojumi un  izdarīti secinājumi.

31.03.2021

Pētniecības projekta Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanas progress

Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros Nr.1.2.1.1/18/A/007 “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā”
Projekta "VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā"SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsāka pētniecības projektu Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanu.
Uzsākta tirgū pieejamo materiālu izpēte, iegādāti pirmie paraugi.
Notiek paraugu sagatavošana  pirmajiem testiem.
Turpinās tirgū pieejamo materiālu pētniecība un jaunu paraugu pasūtīšana.

04.01.2021

Pētniecības projekta Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanas progress

Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros Nr.1.2.1.1/18/A/007 “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā”
Projekta "VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4. kārtā"SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsāk pētniecības projekta Nr. 32 "Izstrādāt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēju un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām" īstenošanu.
Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt efektīgāku un kompaktāku siltumizolācijas pārklājumu (tehnoloģiju) komerctransporta dīzeļdzinēja un gāzes dzinēju izplūdes sistēmām, kas būtu pielietojams kā alternatīva esošajiem materiāliem (tehnoloģijai) (populārākā:stiklašķiedras siltumizolācijas materiāls pārklāts ar metālisku follijas čaulu) ar uzlabotu veiktspēju, kas atbilstu EURO6 un topošajām EURO7 prasībām. Plānotais rezultāts: eksperimentālās izstrādes ietvaros izpētīti esošie materiāli (tehnoloģijas) un uz iegūto zināšanu bāzes attīstīta alternatīva materiāla (tehnoloģija) prototips ar uzlabotu veiktpsēju, kas būtu atbilstoša komerctransporta dzinēju izplūdes gāzu cauruļu izolācijai.
Pētījumu plānots realizēt līdz 2022.gada 30.jūnijam. Tā kopējās izmaksas plānotas EUR 450 000, tai skaitā EUR 106 250 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.